Projecte “Miquel Jaume-Molinera”

El projecte “Miquel Jaume-Molinera” és un projecte educatiu de col·laboració amb l’escola de Llubí, CEIP Duran Estrany, encetat pel nostre desaperegut company i primer president, Miquel Jaume Campaner.

Seguint la seva petjada, Pedra Foguera ha pres un compromís amb l’educació de les noves generacions que seran les que, si som capaços de passar-los la torxa, han de preservar i conéixer el nostre patrimoni cultural.


Entrades de blog